fbpx

Bezoek van de website FENOR

Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Gebruik Formulieren en/of Aanvraag tot levering

U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

Derde partijen

FENOR werkt samen met derde partijen om te komen tot de uitstekende dienstverlening die wij u willen bieden. Deze derde partijen verwerken klantgegevens. FENOR maakt met elke partij afspraken over het gebruik, het nut en het doel van die klantgegevens ten behoeve van de uitvoering van die geboden dienstverlening. FENOR verkoopt nimmer klantgegevens aan derde partijen ten behoeve van het gewin van die derde partij.

Recht op inzage

Als klant van FENOR heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van de leveringen en dienstverlening die wij met u zijn overeengekomen. Als u deze inzage wilt, dient u ons per brief hierom te verzoeken. Zet in deze brief uw naam, adres en telefoonnummer en maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs. Voor het maken van een veilige kopie identiteitsbewijs, verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.

Bewaring van uw gegevens

FENOR bewaart uw gegevens die tijdens de uitvoering van de (leverings)overeenkomst bekend zijn geworden. Nadat de (leverings)overeenkomst eindigt dan wel beëindigd is, bewaren wij uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en/of niet langer dan nodig is voor het doel / doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben opgeslagen.

Recht van verzet

Als u geen interesse heeft in het ontvangen van aanbiedingen en / of diensten FENOR, anders dan de leveringsovereenkomst, dan kunt u gebruik maken van uw recht van verzet. U kunt dan een brief sturen naar FENOR, Postbus 325, 8440 AH Heerenveen, ovv Recht van Verzet. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en de nodige maatregelen treffen, opdat u dergelijke uitingen niet meer ontvangt.

Vormgeving en realisatie: NDC mediagroep